Program 1999 (och framåt)

Mycket bastubadande
Vått och fuktigt.. jag menar brännande hett!
Excursioner, gäster och internationellt samarbete
BBB från Trondheim, CBK från Göteborg, massor roligt, resande och drickande!
Möten och formaliteter
Nej.

Program 2009 (och framåt)

Fortsättningsvis mycket bastubadande.